Իտալերեն դաս 7

I sostantivi – Գոյական անուն Իտալերենում գոյական անունը լինում է երկու տեսակի՝ արական և իգական, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են լինել եզակի ու հոգնակի: Maschile – Արական Արական սեռի բառերը վերջանում են հիմնականում o տառով, իսկ որոշ դեպքերում` e տառով: Թեպետ երկու դեպքում էլ այդ տառերը հոգնակիի դեպքում վերածվում են i-ի: Օրինակ՝ (տղա) ragazzo – ragazzi (գիրք) libro – libri (ուսանող) studente – studenti Femminile – … Continue reading Իտալերեն դաս 7

Անգլերեն դաս 7

  https://www.youtube.com/watch?v=hNmALFOwqTI Forgetfulness - Մոռացում Anti - cheating - Հակա - խաբեություն Spell - Հեգել Hourted - Քառ Mention - Նշեք Enemy - Թշնամի Whisper - Շշուկով Plunk - Խոպան Fraternizing - Եղբայրական Charles Babbage – The Father of Computers WHO invented the first computer? And when?     The answer will surprise you: it was Charles Babbage, … Continue reading Անգլերեն դաս 7

Իտալերեն դաս 6

LUCIA: Io sono Lucia. Tu chi sei? LIN:  Io sono Lin. LUCIA: Tu sei straniero? LIN: Si, io sono straniero. LUCIA: Tu sei studente? LIN: Si, io sono studente. Լուսիա: Ես Լուսիան եմ ,իսկ դու ? Լին: Ես Լինն եմ Լուսիա: Դու օտարերկրացի ես ? Լին: Այո, ես օտարերկրացի եմ : Լուսիա: Իսկ դու ուսանող … Continue reading Իտալերեն դաս 6